zorgorganisatiewaalwijk.nl

Gezondheidszorg, is de instandhouding of verbetering van de gezondheid door middel van preventie, diagnose, behandeling, herstel of genezing van ziekten, aandoeningen, letsel en andere lichamelijke en geestelijke gebreken bij mensen. Gezondheidszorg wordt verleend door gezondheidswerkers en aanverwante beroepen. Geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, verloskunde, verpleegkunde, optometrie, audiologie, psychologie, ergotherapie, fysiotherapie, atletiektraining en andere beroepen in de gezondheidszorg maken allemaal deel uit van de gezondheidszorg. Het omvat werk in de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg en de tertiaire zorg, alsook in de volksgezondheid.

De toegang tot gezondheidszorg kan verschillen van land tot land, van gemeenschap tot gemeenschap en van individu tot individu, en wordt beïnvloed door sociale en economische omstandigheden en door het gezondheidsbeleid.Het verlenen van gezondheidszorg betekent ""het tijdig gebruik maken van persoonlijke gezondheidsdiensten om de best mogelijke gezondheidsresultaten te bereiken"". Factoren waarmee rekening moet worden gehouden in termen van toegang tot gezondheidszorg zijn onder meer financiële beperkingen (zoals verzekeringsdekking), geografische barrières (zoals extra vervoerskosten, de mogelijkheid om betaald vrij te nemen van het werk om gebruik te maken van dergelijke diensten) en persoonlijke beperkingen (gebrek aan vermogen om te communiceren met zorgverleners, slechte gezondheidsvaardigheden, laag inkomen). Beperkingen in de gezondheidszorg hebben een negatieve invloed op het gebruik van medische diensten, de doeltreffendheid van behandelingen en de algemene resultaten (welzijn, sterftecijfers).

Gezondheidszorgstelsels zijn organisaties die zijn opgezet om te voorzien in de gezondheidsbehoeften van doelgroepen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vereist een goed functionerend gezondheidszorgsysteem een financieringsmechanisme, goed opgeleide en adequaat betaalde arbeidskrachten, betrouwbare informatie waarop beslissingen en beleid kunnen worden gebaseerd, en goed onderhouden gezondheidsvoorzieningen om hoogwaardige geneesmiddelen en technologieën te leveren

zorgorganisatiewaalwijk.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met zorgorganisatiewaalwijk.nl.